Palvelumme

Seuraavassa esimerkkejä toteuttamistamme kehittämiskokonaisuuksista.

 

Tehoa ja laatua myyntiprosessiin

Myynti on kiistatta yksi yrityksen toiminnan kulmakivi ja ilman onnistunutta myyntiä yrityksellä ei ole menestymisen mahdollisuuksia. Autamme asiakkaitamme uudelleenorganisoimaan myyntiprosessin ja lisäämään myynnin asiakaslähtöisyyttä, tuloksellisuutta ja toimivuutta.

Tuotteistaminen

Yrityksillä on usein erinomaisia tuotteita ja osaamista, joiden saaminen myyvään muotoon on kuitenkin ongelma. Meidän avullamme asiakas oppii paketoimaan tuotteet ja palvelut myyviksi siten, että ne vastaavat selkeästi asiakaskunnan tarpeisiin ja erottuvat edukseen.

Onnistunut tuotelanseeraus

Onnistuneen lanseerauksen taustalla on vallitsevien markkinatrendejen tunteminen ja tyypillisten sudenkuoppien tunnistaminen. Tarjoamme asiakkaillemme välineitä lanseerauksen suunnitteluun, toteuttamiseen, menestyksen arviointiin ja korjaaviin toimenpiteisiin.

Yritysilmeen uudistaminen

Yrityksesi visuaalisen ilmeen uudistamien tuo tehoa markkinointiisi ja tukee uskottavuuttasi. Suunnittelemamme yritysilme koostuu yrityksen visuaalisten elementtien raikastamisesta ja yhtenäistämisestä. Näihin peruselementteihin kuuluvat esimerkiksi logo, värimaailma, fontit ja www-sivut.

Provenue Oy

Provenue Oy on erikoistunut pk-yritysten myynnin tehostamiseen ja markkinoinnin laadun lisäämiseen. Toimintatapamme on selkeä ja kustannustehokas: jo yhden tapaamisen perusteella käynnistämme suunnittelun ja etenemme nopeasti toteutusvaiheeseen. Sama yhteyshenkilö vastaa kehittämisprojektista alusta loppuun ja tarjoaa yrityksenne käyttöön koko osaamisverkostomme, joka koostuu eri alojen ammattilaisista.